0935.059.555

Bảng báo giá thép hộp kẽm hôm nay ngày 20/02/2023

Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất tháng 02/2023, hôm nay sẽ được cập nhật tại Công ty sắt thép Đông Dương SG, đơn vị phân phối sắt thép uy tín nhất tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Bảng báo giá thép hộp kẽm hôm nay ngày 20/02/2023

Thép hộp có hai loại kết cấu là hộp chữ nhật, hộp vuông, độ dài thông thường 6m/cây. Giá sắt, thép đang trong giai đoạn tăng hằng ngày; tuy nhiên là một nhà cung cấp lớn, Đông Dương SG chúng tôi tự tin mang đến cho quý khách hàng một mức giá cạnh tranh vô cùng ưu đãi.

Thép hộp mạ kẽm - Thép hộp kẽm giá tốt có tại công ty thép ĐÔNG DƯƠNG SG
Thép hộp mạ kẽm – Thép hộp kẽm giá tốt có tại công ty thép ĐÔNG DƯƠNG SG

Dưới đây là bảng tổng hợp giá thép hộp mạ kẽm bao gồm hộp chữ nhật và hộp vuông với đa dạng kích thước được công ty cập nhật để gửi đến bạn đọc.

Loại hàng ĐVT Kg/cây  Đơn giá 
Hộp kẽm 10 x 20 x 0.9 Cây 6m 1.92 43,008
Hộp kẽm 10 x 20 x 1.0 Cây 6m 2.19 49,056
Hộp kẽm 10 x 20 x 1.1 Cây 6m 2.45 54,880
Hộp kẽm 13 x 26 x 0.9 Cây 6m 2.53 56,672
Hộp kẽm 13 x 26 x 1.0 Cây 6m 2.88 64,512
Hộp kẽm 13 x 26 x 1.1 Cây 6m 3.23 72,352
Hộp kẽm 13 x 26 x 1.2 Cây 6m 3.58 79,118
Hộp kẽm 13 x 26 x 1.3 Cây 6m 3.97 87,737
Hộp kẽm 20 x 40 x 0.9 Cây 6m 3.88 86,912
Hộp kẽm 20 x 40 x 1.0 Cây 6m 4.41 98,784
Hộp kẽm 20 x 40 x 1.1 Cây 6m 4.95 110,880
Hộp kẽm 20 x 40 x 1.2 Cây 6m 5.49 121,329
Hộp kẽm 20 x 40 x 1.3 Cây 6m 6.08 134,368
Hộp kẽm 20 x 40 x 1.5 Cây 6m 7.00 154,700
Hộp kẽm 20 x 40 x 1.8 Cây 6m 8.61 190,281
Hộp kẽm 25 x 50 x 0.9 Cây 6m 4.89 109,536
Hộp kẽm 25 x 50 x 1.0 Cây 6m 5.56 124,544
Hộp kẽm 25 x 50 x 1.1 Cây 6m 6.24 139,776
Hộp kẽm 25 x 50 x 1.2 Cây 6m 6.92 152,932
Hộp kẽm 25 x 50 x 1.3 Cây 6m 7.67 169,507
Hộp kẽm 25 x 50 x 1.5 Cây 6m 8.82 194,922
Hộp kẽm 25 x 50 x 1.8 Cây 6m 10.86 240,006
Hộp kẽm 30 x 60 x 0.9 Cây 6m 5.90 132,160
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.0 Cây 6m 6.72 150,528
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.1 Cây 6m 7.53 168,672
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.2 Cây 6m 8.35 184,535
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.3 Cây 6m 9.25 204,425
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.4 Cây 6m 10.24 226,304
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.5 Cây 6m 10.40 229,840
Hộp kẽm 30 x 60 x 1.8 Cây 6m 12.92 285,532
Hộp kẽm 30 x 60 x 2.0 Cây 6m 15.97 352,937
Hộp kẽm 40 x 80 x 0.9 Cây 6m 7.92 177,408
Hộp kẽm 40 x 80 x 1.0 Cây 6m 9.02 202,048
Hộp kẽm 40 x 80 x 1.1 Cây 6m 10.12 226,688
Hộp kẽm 40 x 80 x 1.2 Cây 6m 11.22 247,962
Hộp kẽm 40 x 80 x 1.3 Cây 6m 12.43 274,703
Hộp kẽm 40 x 80 x 1.4 Cây 6m 13.75 303,875
Hộp kẽm 40 x 80 x 1.5 Cây 6m 14.00 309,400
Hộp kẽm 40 x 80 x 1.8 Cây 6m 17.20 380,120
Hộp kẽm 40 x 80 x 2.0 Cây 6m 21.45 474,045
Hộp kẽm 50 x 100 x 1.2 Cây 6m 14.08 311,168
Hộp kẽm 50 x 100 x 1.3 Cây 6m 15.60 344,760
Hộp kẽm 50 x 100 x 1.4 Cây 6m 17.70 391,170
Hộp kẽm 50 x 100 x 1.8 Cây 6m 21.70 479,570
Hộp kẽm 50 x 100 x 2.0 Cây 6m 26.92 594,932
Hộp kẽm 60 x 120 x 1.4 Cây 6m 21.60 477,360
Hộp kẽm 60 x 120 x 1.8 Cây 6m 26.40 583,440
Hộp kẽm 60 x 120 x 2.0 Cây 6m 32.40 716,040
Hộp kẽm 14 x 14 x 0.8 Cây 6m 1.48 32,708
Hộp kẽm 14 x 14 x 0.9 Cây 6m 1.72 38,012
Hộp kẽm 14 x 14 x 1.0 Cây 6m 1.96 43,316
Hộp kẽm 14 x 14 x 1.1 Cây 6m 2.20 48,620
Hộp kẽm 14 x 14 x 1.2 Cây 6m 2.44 53,924
Hộp kẽm 14 x 14 x 1.3 Cây 6m 2.70 59,670
Hộp kẽm 16 x 16 x 0.9 Cây 6m 2.06 45,526
Hộp kẽm 16 x 16 x 1.0 Cây 6m 2.31 51,051
Hộp kẽm 16 x 16 x 1.1 Cây 6m 2.59 57,239
Hộp kẽm 16 x 16 x 1.2 Cây 6m 2.86 63,206
Hộp kẽm 20 x 20 x 0.8 Cây 6m 2.18 48,832
Hộp kẽm 20 x 20 x 0.9 Cây 6m 2.53 56,672
Hộp kẽm 20 x 20 x 1.0 Cây 6m 2.88 64,512
Hộp kẽm 20 x 20 x 1.1 Cây 6m 3.23 72,352
Hộp kẽm 20 x 20 x 1.2 Cây 6m 3.58 79,118
Hộp kẽm 20 x 20 x 1.3 Cây 6m 3.97 87,737
Hộp kẽm 20 x 20 x 1.4 Cây 6m 4.39 97,019
Hộp kẽm 20 x 20 x 1.5 Cây 6m 4.56 100,776
Hộp kẽm 25 x 25 x 0.7 Cây 6m 2.34 52,416
Hộp kẽm 25 x 25 x 0.8 Cây 6m 2.76 61,824
Hộp kẽm 25 x 25 x 0.9 Cây 6m 3.20 71,680
Hộp kẽm 25 x 25 x 1.0 Cây 6m 3.65 81,760
Hộp kẽm 25 x 25 x 1.1 Cây 6m 4.09 91,616
Hộp kẽm 25 x 25 x 1.2 Cây 6m 4.53 100,113
Hộp kẽm 25 x 25 x 1.3 Cây 6m 5.02 110,942
Hộp kẽm 25 x 25 x 1.5 Cây 6m 5.78 127,738
Hộp kẽm 25 x 25 x 1.8 Cây 6m 7.11 157,131
Hộp kẽm 30 x 30 x 0.9 Cây 6m 3.88 86,912
Hộp kẽm 30 x 30 x 1.0 Cây 6m 4.41 98,784
Hộp kẽm 30 x 30 x 1.1 Cây 6m 4.95 110,880
Hộp kẽm 30 x 30 x 1.2 Cây 6m 5.49 121,329
Hộp kẽm 30 x 30 x 1.3 Cây 6m 6.08 134,368
Hộp kẽm 30 x 30 x 1.5 Cây 6m 7.00 154,700
Hộp kẽm 30 x 30 x 1.8 Cây 6m 8.61 190,281
Hộp kẽm 30 x 30 x 2.0 Cây 6m 10.49 231,829
Hộp kẽm 38 x 38 x 0.9 Cây 6m 4.95 110,880
Hộp kẽm 38 x 38 x 1.0 Cây 6m 5.64 126,336
Hộp kẽm 38 x 38 x 1.1 Cây 6m 6.33 141,792
Hộp kẽm 38 x 38 x 1.2 Cây 6m 7.02 155,142
Hộp kẽm 38 x 38 x 1.3 Cây 6m 7.77 171,717
Hộp kẽm 38 x 38 x 1.5 Cây 6m 8.94 197,574
Hộp kẽm 38 x 38 x 1.8 Cây 6m 11.01 243,321
Hộp kẽm 38 x 38 x 2.0 Cây 6m 13.42 296,582
Hộp kẽm 40 x 40 x 1.1 Cây 6m 6.67 147,407
Hộp kẽm 40 x 40 x 1.2 Cây 6m 7.40 163,540
Hộp kẽm 40 x 40 x 1.3 Cây 6m 8.20 181,220
Hộp kẽm 40 x 40 x 1.5 Cây 6m 9.43 208,403
Hộp kẽm 40 x 40 x 1.8 Cây 6m 11.61 256,581
Hộp kẽm 40 x 40 x 2 Cây 6m 13.40 296,140
Hộp kẽm 50 x 50 x 1.2 Cây 6m 9.31 205,751
Hộp kẽm 50 x 50 x 1.3 Cây 6m 10.31 227,851
Hộp kẽm 50 x 50 x 1.5 Cây 6m 11.70 258,570
Hộp kẽm 50 x 50 x 1.8 Cây 6m 14.60 322,660
Hộp kẽm 50 x 50 x 2.0 Cây 6m 17.80 393,380
Hộp kẽm 60 x 60 x 1.2 Cây 6m 11.20 247,520
Hộp kẽm 60 x 60 x 1.5 Cây 6m 14.00 309,400
Hộp kẽm 60 x 60 x 1.8 Cây 6m 17.50 386,750
Hộp kẽm 60 x 60 x 2.0 Cây 6m 21.03 464,763
Hộp kẽm 75 x 75 x 1.2 Cây 6m 14.08 311,168
Hộp kẽm 75 x 75 x 1.5 Cây 6m 17.95 396,695
Hộp kẽm 75 x 75 x 1.8 Cây 6m 22.09 488,189
Hộp kẽm 90 x 90 x 1.5 Cây 6m 21.60 477,360
Hộp kẽm 90 x 90 x 1.8 Cây 6m 26.58 587,418
Hộp kẽm 90 x 90 x 2.0 Cây 6m 32.40 716,040
Hộp kẽm 100 x 100 x 1.5 Cây 6m 24.00 530,400
Hộp kẽm 100 x 100 x 1.8 Cây 6m 30.00 663,000
Hộp kẽm 100 x 100 x 2.0 Cây 6m 34.51 762,671

( Báo giá có thể thay đổi liên tục theo thời gian, cũng như từng đơn hàng cụ thể )

Công ty thép hộp Đông Dương SG cam đoan cung cấp hàng có nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng, đúng quy cách mà khách hàng yêu cầu, hỗ trợ tốt nhất cho đến khi hàng hóa tới công trình.

Thép hộp kẽm giá rẻ, đa dạng chủng loại đáp ứng như cầu khách hàng có tại công ty thép ĐÔNG DƯƠNG SG
Thép hộp kẽm giá rẻ, đa dạng chủng loại đáp ứng như cầu khách hàng có tại công ty thép ĐÔNG DƯƠNG SG

Tin mới : Nhằm mở rộng khu vực cung cấp hàng hóa, phục vụ khách hàng một cách nhanh nhất,  chúng tôi đang chuẩn bị khai trương cửa hàng đại lý thép hộp tại tỉnh Đồng Nai, rất mong sẽ nhận được nhiều sự quan tấm và ủng hộ của khách hàng .

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều loại hàng sắt, thép khác: thép hộp đen; thép hình I, U, V, H; xà gồ C,Z ; thép cọc cừ Larsen; thép tấm trơn, gân; thép xây dựng; tôn;… Mọi thông tin cần tư vấn báo giá xin liên hệ phòng kinh doanh để được hỗ trợ, xin cảm ơn !

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG SG
Mã số thuế: 0314 451 282
Đăng ký kinh doanh: 70/28 Đường Võ Văn Vân, Khu phố 1 , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ba ( chức vụ : Giám đốc công ty )
Văn phòng giao dịch: 4/5 Đường Số 5, KDC Vạn Xuân Đất Việt, Phường Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.6658.5555 - 0944.94.5555 - 0888.197.666 - 0935.059.555
Email: Thepdongduongsg@gmail.com
STK công ty: 0601 5212 0438 Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
STK cá nhân: 9090 66 888 Ngân Hàng ACB, PGD Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ mua hàng hoặc tư vấn:

CÔNG TY TNHH TM DV VLXD ĐÔNG DƯƠNG SG - THÉP ĐÔNG DƯƠNG SG > VPGD : 4/5 Đường Số 5 Khu Dân Cư Vạn Xuân - Đất Việt, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh > Hotline mua hàng : 0935059555 - Zalo : Đạt Thép Đsg > Email : Thepdongduongsg@gmail.com - Vlxddongduongsg@gmail.com Cung cấp thép giá gốc nhà máy, có hỗ trợ gọi xe vận chuyển về tận công trình, trên toàn quốc Với tiêu chí: “Cần là có – Tìm là thấy” – THÉP ĐÔNG DƯƠNG SG luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm chất lượng nhất.