Với kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 6 này đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15-6 đạt 288,68 tỷ USD, tăng 33%, tương ứng tăng 71,55 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 200,18 tỷ USD, tăng 37,2% (tương ứng tăng tới 54,28 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 88,5 tỷ USD, tăng 24,2% (tương ứng tăng 17,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ 1 của tháng 6, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,35 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-6, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,95 tỷ USD.

Về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6-2021 đạt 12,3 tỷ USD, giảm 13,9% (tương ứng giảm 1,98 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 5-2021.

Đại lý ống thép Việt Đức
Đại lý ống thép Việt Đức – BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 6-2021 giảm so với kỳ 2 tháng 5-2021 ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 794 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 259 triệu USD; sắt thép các loại giảm 176 triệu USD…

Như vậy, tính đến hết ngày 15-6, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 143,36 tỷ USD, tăng 29,7% tương ứng tăng 32,79 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 6-2021 đạt 8,67 tỷ USD, giảm 14,6%, tương ứng giảm 1,48 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 5-2021. Tính đến hết ngày 15-6-2021, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 105,82 tỷ USD, tăng 35%, tương ứng tăng 27,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6-2021 đạt 13,65 tỷ USD, giảm 5,3% (tương ứng giảm 758 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5-2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 6-2021 giảm so với kỳ 2 tháng 5-2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 154 triệu USD; dầu thô giảm 125 triệu USD; quặng và khoáng sản khác giảm 69 triệu USD…

Như vậy, tính đến hết ngày 15-6-2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 145,32 tỷ USD, tăng 36,4% (tương ứng tăng 38,76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,73 tỷ USD, giảm 4% (tương ứng giảm 366 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 5-2021. Tính đến hết ngày 15-6-2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 94,36 tỷ USD, tăng 39,8% (tương ứng tăng 26,85 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 64,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

BAOGIATHEPXAYDUNG.VN