0935.059.555

Tấm Cemboard – Tấm bê tông 3D đúc sẵn

115.000 

Báo giá tấm Cemboard đầy đủ các quy cách
Các khổ tấm thông dụng : 1m x 2m, 1.22m x 2.44m
Phụ kiện đi kèm có đinh vít và keo dán mạch xử lý mối nối giữa các tấm
Hiện tại thông dụng có hàng Việt Nam và hàng Thái Lan