0935.059.555

Thép Việt Mỹ – VAS

14.100 

Thép Việt Mỹ VAS – Thép xây dựng Việt Mỹ ngày càng phát triển. Thép VAS sản xuất luôn đạt chất lượng cao và ổn định, các sản phẩm thường xuyên được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 và một phòng thí nghiệm hiện đại với các thiết bị kiểm tra theo tiêu chuẩn Châu Âu ISO/IEC 17025:2005.

Sản phẩm tiêu biển bao gồm thép cuộn Việt Mỹ và thép thanh vằn Việt Mỹ.

Liên hệ